Seminarium kończące projekt

Posted by admin on September 19, 2011

Dnia 28.09.2011 o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN odbędzie sie Seminarium kończące projekt pt.: ”Budowa sieci transferu wiedzy nt. kierunków i możliwości rozwoju badań w laboratorium falowym oraz in situ przy wykorzystaniu innowacyjnej aparatury badawczej” (http://rpobstw.ibwpan.gda.pl/). Podczas Seminarium przedstawiona zostanie krótka informacja o celu i zadaniach projektu oraz wygłoszone zostaną referaty dotyczące wybranych eksperymentów przeprowadzonych w kanale falowym w ramach tego projektu. Lista zrealizowanych eksperymentów dostępna jest na stronie domowej projektu w zakładce “Eksperymenty”.

Prezentacje:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminarium proszone są o potwierdzenie swego udziału drogą mailową: e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl lub telefonicznie: tel.: (58) 522 29 11 do dnia 23.09.2011.

 


W dniach 11.07 – 05.08.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Analiza wpływu koncentracji energii falowej na wzmocnienie falowania w kolumnie oscylacyjnej”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 15.07.2011 o godzinie 12:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan mgr. Dawid Majewski z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 13.07.2011.

 


W dniach 16.05 – 03.06.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Pomiar prędkości cieczy wywołanej mechanicznie generowanymi falami powierzchniowymi”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 02.06.2011 o godzinie 12:00 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pani Joanna Kasprzyk z Politechniki Gdańskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 30.05.2011.


W dniach 14.02 – 25.02.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Pomiary ruchu wody i transportu osadów w kanale falowym na piaszczystej skarpie”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 22.02.2011 o godzinie 13:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan dr inż. Jarosław Kapiński z IBW PAN.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 17.02.2011.


Badania transportu rumowiska i pola prędkości...

Posted by mawal on December 2, 2010

W dniach 09.12–15.12.2010 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Badania transportu rumowiska i pola prędkości na potrzeby modyfikacji wzorów Ackersa-White’a do określania transportu rumowiska w ruchu falowym”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 14.12.2010 o godzinie 12:00 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan dr inż. Adam Krupiński z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 12.12.2010.

W dniach 09.12–15.12.2010 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Badania transportu rumowiska i pola prędkości na potrzeby modyfikacji wzorów Ackersa-White’a do określania transportu rumowiska w ruchu falowym”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 14.12.2010 o godzinie 12:00 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan dr inż. Adam Krupiński z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 12.12.2010.


W dniach 20.09–01.10.2010 prowadzone były prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Transport i segregacja osadów piaszczystych oraz zmiany batymetrii w wyniku falowania monochromatycznego”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbyła się dnia 28.09.2010 o godzinie 11:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadził Pan mgr inż. Szymon Sawczyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


W dniach 19–30.07.2010 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Generacja i propagacja fali poprzecznej w basenie falowym”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 29.07.2010 o godzinie 12:00 w kanale falowym  Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pani mgr Aneta Dargacz z IBW PAN. Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 26.07.2010.


Badanie transformacji falowania nad progiem wodnym

Posted by admin on April 25, 2010

W dniach 12–23.04.2010 prowadzone były prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Badanie transformacji falowania nad progiem wodnym”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbyła się 22.04.2010 o godzinie 12:00 w kanale falowym  Instytutu Budownictwa Wodnego PAN.


Pomiar pola prędkości przy użyciu PIV…

Posted by admin on April 4, 2010

W dniach 29–31.03.2010 prowadzone były prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Pomiar pola prędkości przy użyciu PIV do porównań z modelem teoretycznym”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbyła się 31.03.2010 o godzinie 12:00 w kanale falowym.


Pierwsze spotkanie organizacyjno-demonstracyjne

Posted by admin on November 27, 2009

Dnia 26.11.2009 w IBW PAN odbyło się pierwsze organizacyjno-demonstracyjne spotkanie partnerów projektu oraz zaproszonych instytucji w celu przedstawienia zadań projektu, omówienia sposobu realizacji projektu oraz prezentacji możliwości badawczych w kanale falowym IBW PAN. Prezentacje przedstawione podczas spotkania dostępne są sekcji Do pobrania. Podczas spotkania postanowiono: ogłosić konkurs na propozycje eksperymentów do realizacji w kanale falowym oraz powołać komisję ds oceny propozycji eksperymentów. W wyniku spotkania przygotowane zostały formularze:

 1. propozycji eksperymentów, które będą przeprowadzane w kanale falowym,
 2. bazy danych o instytucjach zajmujących się badaniami falowymi.

Odbiorcy projektu

 • Urzędy Morskie,
 • Zarządy portów,
 • Stocznie,
 • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW),
 • Biura projektów,
 • Urzędy państwowe,
 • Samorządy lokalne,
 • Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
 • Fundusze ochrony środowiska,
 • Placówki badawcze.

Kontakt

dr Małgorzata Bielecka – Koordynator
Email: m.bielecka@ibwpan.gda.pl
Tel.: 585 222 911 lub 607 148 447